» Последние публикации на сайте » Страница 71
  автор: SHARIK  |  2-июня-2010  | 60 145 просмотров  |  Пока нет комментариев
посвящение в рыцари нач. 14 векаУ період розвинутого середньовіччя костюм бюргерства повністю ще не виділявся. Типи і форми одягу в міських верств населення залишалися такими самими, як і у феодалів. Помітна різниця почала намічатися поступово. У міському костюмі, наприклад, не було довгих шлейфів у жіночих платтях, довгих носків туфель, довгих, аж до землі, рукавів, бубонців тощо, не говорячи вже про гербові знаки на одягові. Вбрання більше пристосовували до повсякденного ділового життя: для нього властиві скромніші, темні, практичні кольори, міцні тканини, серед яких першорядну роль починало відігравати сукно. Прикрасам теж надавали менше уваги. Місто сприяло відродженню в костюмові форм, що відповідали природним особливостям фігури. Цей новий для середньовіччя принцип побудови костюма привів до поступового запровадження дедалі вужчого, облягаючого одягу, який підкреслював фігуру. В жіночому костюмі, у верхній його частині, це виявилось уже у XII ст. В чоловічому костюмі найвужчий одяг з'явився в другій половині XIV ст. Починало змінюватись і ставлення до проблеми оголення тіла, а XIV ст. шийний виріз жіночих платтів помітно понижувався та розширювався, утворюючи переважно овально, що відкривало шию і частину плечей, декольте, а в XV ст. вже вдавалися до глибокого трикутного декольте не тільки спереду, а й ззаду, на спині. Груди нерідко наполовину були оголені.
  • 80
  автор: SHARIK  |  2-июня-2010  | 16 015 просмотров | 4 комментария
Итак, для начала обращения к знатным  и  титулованным особам (тоже относится к упоминаниям о них):
к коронованной особе - Ваше Величество;
к принцу, принцессе - Ваше Высочество;
к герцогу, герцогине - Ваша Светлость;
к графу, графине - Ваше Сиятельство;
к барону, баронессе - Ваша Милость;
к рыцарю - шевалье;
к титулованному дворянину вообще (для дворян и военных) - сеньор;
к нетитулованному дворянину - господин;
к даме или девице благородного происхождения - госпожа;
к священнику - святой отец;
к епископу - Ваше Преосвященство;
к монаху - святой отец.
  • 60
  автор: SHARIK  |  22-мая-2010  | 35 087 просмотров  |  Пока нет комментариев

молодой рыцарь 10 век

Одноманітність основних умов виробництва, соціальної структури і політичної організації економічно роз'єднаних феодальних володінь зумовили спільність основних рис їхньої культури і побуту на всій території Західної Європи, незважаючи на природно-географічні та етнічні відмінності. Ця спільність зумовила й одноманітність костюма, який складався повсюдно майже в однакових умовах. Тому про костюм раннього середньовіччя в Західній Європі взагалі можна говорити, не зупиняючись на суттєвих місцевих відмінностях його в окремих країнах. Слід лише мати на увазі, що на півночі Європи (особливо в скандінавських країнах, які не перебували під впливом римської культури і де був суворіший клімат) «варварські» елементи в костюмі виявлялися значно більше й довше зберігалися. Так, наприклад, обгортання ніг ремінцями аж до самого стегна зустрічалося в чоловіків навіть у XIII ст. У найбільш «романізованих» Франції та Англії, навпаки, дуже виявлялися пізньоримські впливи. А загалом взаємодія цих двох елементів — пізньоримського і «варварського», при значному впливі Візантії,— лягло в основу формування костюма V—X ст. у всій Західній Європі.

  • 80
  автор: SHARIK  |  17-мая-2010  | 27 446 просмотров | 2 комментария
раскрой и размеры русской кольчуги

Вопрос о применении оборонительных доспехов племенами и народами Восточной Европы в древности и в средние века имеет большое значение для выяснения причин и времени появления того или другого вида наступательного оружия.

Оборонительное и наступательное оружие развивается и совершенствуется в постоянной взаимосвязи с древнейших времен до наших дней.

В данной статье мы останавливаемся на историко-археологических сведениях, относящихся к одному из видов оборонительных доспехов, изготовлявшихся и широко применявшихся в древней Руси — к кольчуге. До настоящего времени история оборонительных доспехов в должной степени не освещена, вопрос же о появлении и употреблении железной кольчуги на территории Восточной Европы и в древней Руси имеет для нас особое значение, поскольку история, распространение и развитие этого вида оборонительных доспехов в древней Руси находились в тесной взаимосвязи с историей, распространением и техническим усовершенствованием железных наконечников древнерусских стрел, копий и т. д.

  • 80
загрузка...
  автор: SHARIK  |  14-мая-2010  | 28 281 просмотр  |  Пока нет комментариев

Шлем КалкаСреди памятников позднекочевнического времени в степях Восточной Европы имеется очень небольшая и специфическая группа предметов воору­жения, находящих аналоги на землях Древней Руси. Рассеянные по степным просторам Северного Причерноморья они, обычно, относятся к категории случайных находок. В связи с этим данные предметы очень тяжело связать с конкретными событиями, нашедшими отражение в исторических источниках (Каталог случайных находок, 1993, с.55, 56, № 331, рис.67, №№ 332, 333, 334, рис.69; Дедов В.Н., Швецов МЛ, 1987; Сiбiлъов М.В., 1950). Археологические памятники, содержащие подобные предметы, встречаются крайне редко, в связи с чем каждый комплекс, даже, если он дошел до нас в разрушенном виде, представляет немалый интерес. К числу таких находок можно отнести погребение, обнаруженное в 1,5 км к северу от населенного пункта Куйбышево Волновахского р-на на юге Донецкой обл.

  • 100
  автор: SHARIK  |  12-мая-2010  | 49 887 просмотров  |  Пока нет комментариев

Викинг наемник

Сражения на западе и севере Европы обычно проводились в пешем строю. Характерная для средних веков рыцарская конница получила распространение лишь в XI в.. хотя франки на протяжении всей истории обладали неплохой конницей. В Византии и на востоке Европы. напротив, конница составляла важнейшую часть армии. Викинги же видели в лошади лишь транспортное средство. Викинги неоднократно терпели поражение. Например, в 881 г. они проиграли франкам под Сокуром, а в 972 г. были разбиты византийцами при Силистре из-за превосходства противника в коннице. Но нет правил без исключения: в 888 г. викинги сами применили конницу при Монфоко во Франции, а в 968 г. варяжская конница отмечена в сражении при Солкоге в Ирландии.

Иногда время и место сражения определялось заблаговременно, а само поле боя ограничивали плетнем из орешника. Нарушить соглашение и покинуть поле боя считалось позором. Также считалось нечестным продолжать разорять местность после того, как противник принял вызов и было выбрано поле боя. Англосаксы часто пользовались этим обычаем, чтобы собрать силы.

  • 100
  автор: SHARIK  |  10-мая-2010  | 65 115 просмотров | 5 комментариев

древнерусский костюм

Рубаха и порты составляли основу костюма. Но, выходя на улицу, одевалась еще свита. Одежду дополняли шапка и сапоги. Интересен перечень носильных вещей в расписке, выданной в первой половине XIII в. новгородским ростовщиком неким Гришке и Косте: "А Гришки кожюхе, свита, сороцица, шяпка. А Костина свита, сороцица. А сапоги Костини, а дроугии Гришкини”. Здесь перечислен весь комплекс мужского костюма, за исключением штанов: сорочка, свита, шапка, сапоги, кожух. Из источников того времени известно, что горожане, как и крестьяне, носили на улице также безрукавный плащ — вотолу.

Выходя на улицу, надевали верхнее платье соответственно погоде, своему социальному положению и цели, для которой выходили. В целом количество и качество платья обусловливало, как мы бы сейчас сказали, престиж человека. Недаром издавна существовала поговорка, что встречают по платью. Это обстоятельство и определило большую изменчивость верхней уличной одежды по сравнению с нижней и верхней комнатной. Рядовой горожанин, как правило, носил на улице по крайней мере свиту и шапку. Древний обычай, согласно которому мужчины снимали шапки в знак уважения, сохранился в течение всего рассматриваемого периода.

 В XI в. источники упоминают в качестве верхней одежды свиту. Свиту как одежду, надеваемую, по-видимому, поверх сорочки, упоминает новгородская берестяная грамота XIII в. Хотя свита и упомянута только в связи с мужским костюмом, нет оснований считать ее исключительно мужской одеждой. Во всяком случае, в позднейшие времена свиты носили и мужчины и женщины. О покрое свиты нет точных сведений. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной, примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Она могла быть глухой и распашной с красивыми застежками. Полы и обшлага ее могли быть украшены вышивкой. Эта вышитая кайма на полах называлась приполок, а на рукавах — опястье.

  • 80
  автор: SHARIK  |  10-мая-2010  | 36 913 просмотров  |  Пока нет комментариев

русский доспех пластиныИстория оружия неразрывно связана с социально-экономическим развитием общества и его политической историей. Поэтому изучение отдельных видов древнерусского оружия и защитного вооружения имеет немаловажное значение для выяснения многих вопросов истории материальной культуры и экономики древней Руси.

Данная статья посвящена пластинчатому доспеху — одному из наименее изученных видов защитного вооружения древней Руси и других народов Восточной Европы раннего средневековья.

Когда появился пластинчатый доспех на Руси, какое место он занимал в системе защитного вооружения древнерусских войск? Эти вопросы до настоящего времени остаются совершенно невыясненными. Более того, среди историков и археологов утвердилось ошибочное мнение, что в домонгольской Руси пластинчатые доспехи вообще не употреблялись и что единственным видом металлической защитной одежды тогда была кольчужная броня (кольчуга).

  • 100